SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG THCS & THPT LẠC HỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đơn xin nhập học

Kính gởi: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VÀ THPT LẠC HỒNG

Tôi tên:
Là:(Cha hoặc Mẹ)

Địa chỉ hiện tại: Số nhà:
Tên đường:

Tổ:
Khu phố:
Phường(xã):

Quận(huyện):
Thành phố(tỉnh):

Đăng ký cho học sinh:

Sinh ngày: tháng năm
Tại: Dân tộc:

Được vào học lớp: Cơ sở (1 hoặc 2): Năm học: 2021-2022;
Nội trú: ,Bán trú: ,Hai buổi:

Đã(đang) học lớp:
Tại trường:

( Quận(huyện):
Tỉnh: )

Học lực:
Hạnh kiểm:

THÔNG TIN PHỤ HUYNH

*Họ và tên cha:
Nghề nghiệp:

Số điện thoại:
Năm sinh của cha:

*Họ và tên mẹ:
Nghề nghiệp:

Số điện thoại:
Năm sinh của mẹ:

Gửi tin nhắn qua SĐT của :

*Địa chỉ hộ khẩu:

ĐẶC ĐIỂM CỦA HỌC SINH (nếu có)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bản cam kết

(Phụ huynh cam kết khi xin nhập học cho học sinh)

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường THCS và THPT Lạc Hồng.

Tôi tên:
Là phụ huynh:()

Tên học sinh:
Sinh năm: tại:

Đã học lớp:
Tại trường:
Thuộc tỉnh:

Năm học:
Học lực:
Hạnh kiểm:

Nhập học lớp:
Diện: tại trường THCS và THPT Lạc Hồng năm học 2020- 2021.

Tôi xin cam kết với Ban giám hiệu trường THCS và THPT Lạc Hồng về việc rèn luyện hạnh kiểm và học lực của em: .như sau:

1/ Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Nội quy của trường THCS và THPT Lạc Hồng.

2/ Cam kết chấp hành Quy trình xử lý kỷ luật 5 bước của trường THCS và THPT Lạc Hồng.

3/ Cam kết đóng học phí hàng tháng đúng hạn: Từ ngày 1 đến ngày 5 mỗi tháng. Trường hợp không đóng được trong thời gian trên phụ huynh phải liên hệ với giáo viên Quản – Chủ nhiệm để hẹn ngày đóng sau, tuy nhiên học phí phải được nộp trong tháng.

4/ Cam kết học sinh không được trốn học, trốn trường.

5/ Cam kết học sinh không hút thuốc, không sử dụng ma túy, các chất kích thích.

6/ Cam kết học sinh không bài bạc – cá độ, không cho vay tiền.

7/ Cam kết học sinh không mang hung khí vào trường.

8/ Cam kết học sinh không được mang hàng hóa, thực phẩm vào trường để bán kể cả để sử dụng.

9/ Cam kết học sinh không mang điện thoại vào trường. Trường hợp phụ huynh cần để liên lạc thì khi vào trường, học sinh phải gửi cho GV quản nhiệm để hết giờ học nhận lại ( đối với diện BT, HB); riêng đối với học sinh nội trú chỉ được nhận lại vào trưa thứ bảy.

10/ Cam kết học sinh bảo vệ tài sản nhà trường, giữ gìn vệ sinh chung của trường, lớp. Sử dụng các thiết bị của nhà trường đúng quy trình, quy định.

Trường hợp học sinh vi phạm các cam kết trên, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận quyết định xử lý kỷ luật học sinh của trường.

Học sinh ký tên

Phụ huynh ký tên

(Ghi rõ họ tên)

Tư vấn tuyển sinh

(*) Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!